Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Serveis Residencials

 

Els Serveis d’acolliment residencial de Villablanca són serveis concertats amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris establerts a la legislació vigent sobre serveis socials.

Es tracta de serveis d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, que tenen una funció substitutòria de la llar, i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat psíquica de diferents graus d’afectació que necessitin suport extens i generalitzat i/o que tinguin problemes de salut o de salut mental afegits. Aquests serveis es presten de forma personalitzada amb diferent intensitat de suport en atenció a la necessitat de la persona amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva independència en l’entorn social, valorant tant aspectes d’habilitats i capacitats personals com els de les alteracions o trastorns de conducta.

 

BAIX CAMP

 

   
   
 
 

BARCELONÈS

 

 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES