Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Residència El Bosc

 
El Servei d’acolliment residencial El Bosc és un servei concertat amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris establerts a la legislació vigent sobre serveis socials.

Situat a Reus (Autovia de Bellissens, s/n, “Mas Plana”), té una capacitat màxima de 67 places. Acull persones amb necessitats de suport extens i generalitzat amb un nivell de discapacitat intel•lectual greu i profund i que pateixen pluridiscapacitats físiques i sensorials i alteracions conductuals.

Es tracta d’un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, que té una funció substitutòria de la llar, i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat psíquica de diferents graus d’afectació que necessitin suport extens i generalitzat i/o que tinguin problemes de salut o de salut mental afegits.
 
Aquest servei es presta de forma personalitzada amb diferent intensitat de suport en atenció a la necessitat de la persona amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva independència en l’entorn social, valorant tant aspectes d’habilitats i capacitats personals com els de les alteracions o trastorns de conducta.
 
Funcions i objectius generals
 
Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques, mitjançant un programa individual d’atenció (PIAI) dissenyat per l’equip tractant.
Proporcionar una bona qualitat de vida als residents i atendre totes les necessitats individualitzades de la persona, tenint cura dels tractaments corresponents.
Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Funcions dels serveis d'acolliment residencial

Allotjament.
Acolliment i convivència.
Manutenció.
Atenció i cura personal.
Atenció a la salut i seguretat personal a la llar.
Foment dels hàbits d’autonomia personal.
Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials.
Foment de l’oci i del lleure.
Assessorament i supervisió.
Atenció conductual.
 
El centre ofereix tant els serveis bàsics establerts per la normativa vigent, com els opcionals -de forma directa o mitjançant els recursos de la comunitat-, que demandi voluntàriament tant la persona com el seu representant legal.

En tots els serveis oferts, es disposa tant del personal necessari com dels protocols i registres adients per donar una assistència de la major qualitat possible.

Per la qualitat del servei i la qualificació del personal es realitza formació permanent dels diferents professionals. Aquest programa comprèn tant la reflexió de la practica quotidiana, com la participació en activitats de formació, docència i recerca interna i externa, afavorin l’actualització de coneixements.

Programa assistencial

Les activitats programades tenen com a objectiu l’habilitació i/o rehabilitació dels usuaris en les seves vessants biològiques, psicològiques i socials com a persones integrades a la comunitat.

La participació dels usuaris en les activitats dels diferents tallers programats vindrà determinada pel seu pla d’atenció individualitzada (PIAI), en funció de les seves necessitats individuals.

El programa assistencial cobreix les àrees: funcional, senso-motora, cognitiva, emocional, ocupacional, social i d’integració comunitària.

S’ofereix una àmplia selecció d’activitats, les quals varien segons les característiques de les persones ateses i els objectius assistencials. Entre altres destaquem les següents:

Tallers d’autonomia personal i instrumental.
Tallers d’estimulació i habilitats cognitives.
Tallers d’expressió corporal i psicomotricitat.
Estimulació basal i multisensorial.
Rehabilitació fisioterapeutica.
Jardí biosaludable.
Gimnàstica.
Taller de comunicació alternativa.
Taller de contes.
Tallers de expressió plàstica i manualitats.
Taller de jardineria i horticultura.
Taller de socialització.
Grup de paraula.
Teràpia individualitzada.
Taller de cinema.
Musicoteràpia.
Teràpia aquàtica.
Teràpia assistida amb animals (hipoteràpia i canoteràpia).
Programa de participació en les festes de la comunitat (Carnestoltes, Sant Jordi, etc.).
Programa Pas Lliure (programa d’atenció i suport al temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual que inclou: colònies, excursions, visites culturals, platja, piscina...).
 
Equip professional
 
Psicòloga clínica / Coordinadora.
Psicòloga clínica.
Metge Internista.
Metge Psiquiatra.
Treballadora social.
Diplomat/da Universitari/a en Infermeria (DUI).
Fisioterapeuta.
Curadors.
 
Dades de contacte
 
Autovia de Bellisens s/n, "Mas Plana"
43204 - Reus
Tel. 977 390 011
Fax. 977 392 363
 
Cóm arribar
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES