Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

De la salut mental a la diversificació assistencial

 
A mitjans del segle XIX Reus era la segona ciutat de Catalunya, i l’impuls econòmic i social va fer possible diferents iniciatives ciutadanes entre les quals es troba la constitució d’una societat privada amb l’objectiu d’oferir cura i tractament a les persones amb malaltia mental. L’objectiu era construir i gestionar un centre psiquiàtric modèlic, que oferís les tècniques més avançades de l’època a pacients de diferents classes socials.
 
El projecte estava impulsat pel Dr. Emili Briansó Planas i va comptar amb el suport de l’advocat, polític i mecenes Sr. Pau Font de Rubinat. Aquests reusencs il·lustres van convèncer un grup de 35 conveïns perquè formessin part de la societat privada que havia de possibilitar la idea, i que es va constituir el 15 de novembre de 1896. Inspirada en els ideals humanistes, patriòtics i progressistes de l’època, van encarregar el projecte de “manicomi” a l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, que amb el seu estil modernista donava forma als objectius més innovadors de la iniciativa.
 
L’1 de març de 1900 es va inaugurar l’institut psiquiàtric i el 1919 es van donar per acabades les obres sense que s’hagués completat el gran projecte original dissenyat per Domènech i Muntaner.
 
El 1922, quan mor el Dr. Briansó, l’Institut Pere Mata ha arribat als 500 pacients i és una de les millors institucions psiquiàtriques d’Europa. L’any 1936 l’entitat arriba als 1059 pacients, una xifra que no es tornarà a recuperar fins l’any 1955, ja en plena posguerra i després d’una costosa i llarga reconstrucció.
 
El canvi generacional en la direcció de l’Institut Pere Mata a partir de 1968, amb la direcció del Sr. Ramon Vilella i el Dr. Francesc Tosquelles, la presidència del Sr. Francesc Font de Rubinat i la incorporació d’un grup de joves psiquiatres, va propiciar que el centre fos pioner a Espanya en l’evolució dels hospitals psiquiàtrics.

L’any 1987 es compra Villablanca, que significa el primer canvi important en el model assistencial de l’Institut Pere Mata, ja que entra en el món de la discapacitat intel·lectual. A principis de la dècada dels 80 s’estableixen els primers acords amb la universitat (concretament la Universitat de Barcelona) i comença a dibuixar-se la línia estratègica que defineix avui la nostra organització, que es basa en

Assistència + Docència + Recerca

Al començament dels anys 90, amb el canvi de model polític que integra la salut mental en la xarxa sanitària pública de la Generalitat, es produeix una autèntica renovació i reconversió del sector de la salut mental i de l’Institut Pere Mata en particular. El fruit és una important modernització dels dispositius assistencials, la seva integració en la comunitat i l’ampliació de l’activitat relacionada amb la discapacitat intel·lectual i l’assistència social (serveis especialitzats i residencials per a discapacitats, gestió de serveis geriàtrics, inserció laboral, tuteles, llars residències, etc.).

Aquesta diversificació de l’activitat i de les entitats que gestionen els diferents serveis ha confluït en la concepció del Grup Pere Mata per nomenar el conjunt d’organitzacions responsables dels diversos dispositius i serveis.
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES