Empresas del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

I trobada de tots els SESM-DIs de Catalunya

 
El passat dijous 2 de març va haver-hi la primera reunió de professionals del treball social de tots els Serveis Especialitzats en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) de Catalunya. La iniciativa va sorgir d’aquest col·lectiu donat que no ens coneixíem i es valorava la necessitat de posar en comú les diferents experiències que van néixer per donar resposta a les necessitats de salut mental de les persones amb diversitat funcional.
 
El camí de la xarxa especialitzada va començar el desembre del 2002 amb l’obertura del SESMDI Reus (Villablanca) i el SESMDI de Cornellà. A dates d’ara, l’últim sesmdi obert ha estat aproximadament fa 3 anys. Actualment, hi ha vuit Sesm-dis repartits per tota la geografia catalana i que són gestionats per: Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona i Lleida), Parc Hospitalari Matí i Julià – Institut Assistència Sanitària (Girona), A+althaia xarxa assistencial (Manresa), Consorci Sanitari de Manresa, Unitat de Salut Mental de l’Hospitalet, Parc Tauli, Fundació Pere Mata, Villablanca-IPM (Tarragona).
 
L’objectiu de la trobada era posar en valor la manera de fer, els perfils de persones ateses, el tipus d’intervencions requerides i les necessitats detectades.
 
El lloc de reunió va ser a una de les sales d’hospitalització del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu del carrer Numància a Barcelona ciutat. Aquest va ser el que va iniciar la seva caminada amb Reus només que es van traslladar d’espai.
 
Totes les participants van valorar molt positivament aquesta iniciativa per poder ser una molt bona oportunitat per a conèixer-se’ns i generar sinergies de participació i col·laboració.
El resultat final va ser que els perfils són molt complexos, que hi ha disparitat en els criteris de derivació i/o accés, de la tipologia de les persones candidates a atendre, de les ràtios, de l’àmbit de cobertura o atenció, de dependència organitzacional, de funcions…
 
Els antecedents de trobada de la xarxa especialitzada estan ja molt lluny i era un espai reconegut com a enriquidor. Per aquest motiu, es coincidia en la conveniència de traslladar als nostres equips el fet de poder reprendre-les.
 
El que es va posar de manifest és que segons la zona on s’ubiqui el sesmdi hi ha un model d’atenció d’equip diferent i que el context en quants recursos és molt determinant. Que el treball interxarxes que s’està fent (serveis socials, educació, justícia...) està implantat i és molt necessari. Que hem donat visibilitat al treball que es fa i que se’ns reconeix en el territori de cadascuna, però que davant la conjuntura actual, caldria repensar el model i ajustar-lo a la nova realitat.
 
Donat que va ser una reunió que va quedar curta, es planteja poder programar aquest espai més endavant virtualment.
Video Corporativo


Presentación Área Discapacitat Intelectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VER MÁS ACTOS