Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de salut mental en atenció primària

 

Principis del nou model:
 
 • ENAPISC - Estrategia nacional d'atenció primària i salut comunitària. Una concepció transversal de l'atenció primària, com a eix vertebrador del sistema de salut.
 • Atenció comunitària:
  • Orientat a les necessitats de les persones usuàries i centrat en les persones.
  • Determinants biològics, psicològics, socials, educatius, ...
  • Intervenció primerenca i propera a l’usuari i usuària.
 • Equip Integrat:
  • Professionals de Salut Mental s’integraran en els equips d’Atenció Primària.
  • Consultoria: anàlisi de la demanda --- intervenció consensuada.
  • Passar dels conceptes de suport i derivació als conceptes de compartir i col·laborar.
 • Lideratge d’atenció primària (AP).
 • Cartera de serveis consensuada (grup treball BCN).

Objectius:
 
 • Millorar la detecció primerenca dels problemes de Salut Mental i Adiccions (SMiA) i el diagnòstic precoç.
 • Adequar les intervencions d’acord a un model similar al model d’atenció esglaonada (stepped-care) en el qual, segons la gravetat i la complexitat del trastorn, es modula la intensitat de la intervenció.
 • Garantir el treball multidisciplinar en xarxa en tot el territori.
 • Millorar la capacitat resolutiva de l’AP als problemes de SMiA de baixa complexitat.
 • Garantir la continuïtat assistencial.
 • Millorar el registre sistemàtic i de forma homogènia els diagnòstics i les intervencions en relació als problemes de SMiA.
 • Avaluar periòdicament l’efectivitat, l’eficiència i l’equitat del model amb indicadors consensuats.
 • Millorar la recerca aplicada a l’assistència.

Eixos:
 
 • Promoció i prevenció de la Salut Mental:
  • Promoció de l’autocura.
  • Identificació de col·lectius vulnerables.
  • Intervencions comunitàries.
 • Detecció precoç:
  • Formació en exploració clínica i criteris diagnòstics.
  • Eines de cribatge.
 • Atenció a la patologia de baixa complexitat (els problemes de baixa complexitat en Salut Mental, el consum lleu i el malestar emocional han de ser atesos a l'Atenció Primària):
  • No pacient crónic (PC) a l'atenció Primària (AP).
  • PC a CSMA/CSMIJ.
 • Atenció integrada i integral de la patologia complexa (garantir l'atenció a la salut física i mental):
  • Atenció integrada de pacients crònics complexos (PCC) / malaltia avançada crònica (MACA), acompanyament en el procés de final de vida, ...
    


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES