Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Serveis de la Residència Bellissens

 

El centre ofereix tant els serveis bàsics establerts per la normativa vigent, com els opcionals (ja sigui de forma directa o mitjançant els recursos de la comunitat) que demandi voluntàriament tant la persona discapacitada com la seva família.

En tots els serveis oferts pel centre, es disposa tant del personal necessari com dels protocols i registres adients per donar una assistència de la major qualitat possible.

Servei d’acolliment residencial que és per als 100 residents i compren els següents serveis:
 
D’allotjament que es fa de la manera més personalitzada possible.
D’acolliment i convivència el mes personalitzat possible.
Manutenció orientat a l’aspecte alimentari però també educatiu i de salut.
Cura personal en la higiene i imatge personal.
Atenció a la salut tant preventiu com d’atenció pautada i d’urgència.
Atenció conductual tant grupal com individualitzada.
Atenció a la convivència , relacions interpersonals i socials.
Oci i lleure.
Assessorament i supervisió.
 
Servei de neteja per mantenir l’hàbitat net tenim subcontractat un percentatge del servei a ISS European Cleaning System.

Servei de bugaderia des de ja fa alguns anys el rentat de la roba dels residents tant la de la casa com la de vestir, i també la neteja de la roba del personal del centre està subcontractada a una empresa externa.

Servei de rober per tenir cura i repàs de la roba dels residents, existeix un servei subcontractat dins del recinte de la residència.
 
Servei de cuina. Aquest servei es presta des de la pròpia entitat, on s’emmagatzema, es conserva, s’elabora i distribueix els menjars segons els criteris establerts pel servei de dietètica i Nutrició de la Universitat Rovira i Virgili amb qui hi ha signat un conveni de col•laboració. Així mateix la distribució del menjar per les diferents residències i menjadors es realitza per una empresa exterior.

Servei de metge de guàrdia per atendre les urgències mèdiques dels usuaris fora dels horaris feiners hi ha un metge de guàrdia en presència al centre.

Servei jurídics, les tasques d’assessorament que es presten des de l’Institut Pere Mata.

Servei de perruqueria i estètica. Servei ofert al centre amb personal de la Fundació Pere Mata.

Manteniment. Conservació, reparació i/o substitució de mobiliari i elements dels espais comuns del centre, per tal de garantir-ne el seu ús. El servei de manteniment propi és de dilluns a divendres a raó de 8 hores diàries. La resta d’hores es disposa d’un servei de guàrdies localitzades.

Servei de transport. Per cobrir les necessitats habituals del centre (correus, gestions bancàries, compres per a l’administració, de material de manteniment, etc.), està a disposició dels residents, permetent-los realitzar petites sortides (compres personals, cinema, passeig, visites mèdiques, etc.), així com per a cobrir situacions d’urgència mèdica, si es dóna el cas.

Administració. Gestiona les necessitats administratives dels usuaris tant en relació amb les famílies com amb les administracions públiques, així com les pròpies de l’administració general del centre d’acord amb la normativa vigent (dades personals d’usuaris, personal del centre, facturació, caixa, etc.).

Serveis religiosos. Possibilitat de participar voluntàriament en els actes religiosos del calendari anual, respectant el desig dels residents.

Galeria d'imatges VS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES