Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Objectius

 
 
L’objectiu general de la Residència Bellissens és l’acolliment i la convivència en un entorn substitutiu de la llar, oferint una bona qualitat de vida als residents i atenent les seves necessitats de manera individualitzada, tant les de rehabilitació com les generals.

Estabilització del trastorn mental amb reducció de las conductes desadaptades i aprenentatge de conductes adequades, fomentant el desenvolupament autònom de les capacitats individuals i socials de la vida diària i comunitària, tenint cura de que no es trenquin els vincles familiars.

Per assolir aquests objectius partim d’una orientació global de la persona, pel que l’haurem d’avaluar en totes les àrees de la seva vida accentuant la necessitat de valorar les capacitats i limitacions. Per fer-ho ens servim de la proposta feta per l’Associació Americana pel Retard Mental (AAMR 2002), la qual contempla quatre dimensions: funcionament intel•lectual i habilitats adaptatives, aspectes psicològics i emocionals, aspectes físics i de salut i aspectes relacionats amb l’entorn, que podríem desglossar en les següents àrees:
 
Cura personal:
Mobilitzacions.
Control dels esfínters, si s’escau.
Alimentació.
Vestit.
Higiene personal.
Salut i seguretat:
Cures d’infermeria.
Control i administració de fàrmacs.
Nutrició.
Control i seguiment sanitari.
Ajudes tècniques.
Vida personal.
Tractament psicològic i emocional.
Suport social i familiar.
Estimulació sensoriomotriu i cognitiva.
Estimulació habilitats socials.
Estimulació habilitats de comunicació.
Estimulació habilitats acadèmiques funcionals.
Aprenentatge habilitats laborals.
Oci i lleure.
Participació en activitats comunitàries.
Participació en activitats esportives.
Participació en activitats culturals.

Galeria d'imatges VS

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES