Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa d'atenció als trastorns mentals severs (TMS)

 
Objectius generals:
 
 • Atenció preferent als pacients donats d’alta hospitalària en un termini < 15 dies.
 • Intervenció multidisplinar i d’alta freqüentació.
 • Millorar l’adhesió dels pacients amb TMS.
 • Tractament familiar.
 • Treball en Xarxa amb dispositius Comunitaris.
 • Garantir la continuïtat assistencial (protocol de revinculació).
 • Identificació i registre de la població diana amb TMS.
 
Objectius terapèutics:
 
 • Alleujament simptomàtic.
 • Augment de la autonomia personal.
 • Millora de la integració social i familiar.
 • Conscienciació del procés patològic i dels conflictes  propis.
 • Creació d’un vincle terapèutic.
 • Satisfacció de la persona usuària i la seva família.
 
Programa d'atenció específica als TMS (PAETMS):
 
 • Característiques específiques:
  • Més de dos anys d’evolució del trastorn.
  • Puntuació en l’Escala GAF inferior a 50.
 
Objectius terapèutics:
 
 • Increment de la freqüentació de les visites.
 • Atenció individual, d’orientació i suport a la família.
 • Atenció grupal a la família: psicoeducatiu.
 • Elaboració d’un Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) que ha d’incloure:
  • valoració social revisada anualment (PTII).
  • valoració d’infermeria revisada anualment (PTII).
 • Atenció a la visita no programada pel seu psiquiatre/professional referent.
 • Atenció preferent postalta hospitalària en un termini < 7 dies.
 • En pacients amb dificultats de vinculació considerar el desplaçament del professional referent a l’hospital durant l’ingrés.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES