Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa d'Atenció als Trastorns Mentals Greus (TMG)

 
 
Donar la millor resposta a les necessitats de les persones usuàries que presenten una alteració de major gravetat i afectació funcional.

Objectius:
 
 • Millorar la detecció precoç.
 • Rapidesa en la intervenció (derivació preferent).
 • Intervenció d’alta intensitat (major freqüentació).
 • Atenció integral (treball en xarxa amb atenció primària, ensenyament, serveis socials, ...).
 • Acompanyament familiar.
 • Vinculació al servei (programa de revinculació).
 • Garantir la continuïtat assistencial.
 • Elaborar un registre acumulatiu.
 
Programa d'atenció específica als TMG (PAETMG):
 
 • Característiques específiques:
  • Assignació d’un referent.
  • PTI en un mes i revisió cada 6 mesos.
  • Flexibilització de la intervenció.
  • Coordinació d’intervencions amb atenció primària, ensenyament, serveis socials, ...
 
 • Factors d’inclusió:
  • Situació de crisi.
  • Comorbiditat.
  • Gravetat en el pronòstic.
  • Consum elevat de serveis.
  • Situacions psicosocials anòmales associades.
  • Gravetat de la discapacitat psicosocial.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES