Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa salut mental penitenciària

 
 
Per donar resposta als nous requeriments per part de l’Administració, al 2017 s’inicia el procés d’implementació i desenvolupament del nou model d’atenció, seguint les directrius recollides en el document marc de referència per a tots els centres penitenciaris de Catalunya “Serveis d’atenció ambulatòria en salut mental als centres penitenciaris”, completant i consolidant el desenvolupament al 2018.
 
L’activitat assistencial de l’Equip de Salut Mental Penitenciària del Centre Penitenciari Mas d’Enric està gestionada per l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.
 
 • L'equip assistencial està format per:
 
 • Un psiquiatre a temps complert.
 • Una psicòloga clínica a temps complert.
 • Una infermera de salut mental a temps complert.
 • Un terapeuta ocupacional a temps parcial.
 • Una psiquiatra a temps parcial que assumeix les funcions de coordinació.
 
 • Els programes desenvolupats són:
 
 • Programa col·laboratiu entre Salut Mental Penitenciària i l’Atenció Primària de Salut Penitenciària.
 • Programa d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients.
 • Programa de Coordinació amb els Equips Multidisciplinaris.
 • Participació en el disseny i implementació del Mòdul d’Integració a la Diversitat.
 
MID:
 • Es tracta d’un mòdul destinat a persones amb dificultats d’adaptació al règim de vida en mòdul ordinari per característiques circumstancials individuals relacionades amb la seva funcionalitat en cada moment, fugint d’etiquetes que sovint comporten estigmatització i discriminació.
 • Es disposa de 25 cel·les/habitacions (de n. 1 a n. 25) de les quals la n. 1 està destinada a l’aïllament mèdic/psiquiàtric i immobilitzacions, equipada amb CCTV (circuit tancat de televisió) amb infraroigs i micròfon. La resta amb capacitat per a dues persones.
   


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES