Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa d'atenció específica als trastorns psicòtics incipients (PAE-TPI)

 
 
PAE-TPI és el Programa d’Atenció Especialitzada als Trastorns Psicòtics Incipients. Aquest concepte engloba bàsicament a Primers episodis psicòtics, als Estats Mentals d’Alt Risc (EMARS) i persones en període crític (5 anys posteriors a un primer episodi). 
 
Està compost per un equip multidisciplinari especialitzat en la detecció i tractament de les primeres etapes dels trastorns mentals, dirigit a persones de 14 a 35 anys. Implica la xarxa de salut mental infantil i juvenil i la d’adults, ja que es un programa transversal i comunitari.
 
El programa té com a objectiu la intervenció molt primerenca i ajudar a la recuperació personal, millorant la funcionalitat laboral, acadèmica, etc. i afavorir les relacions personals, familiars i intentar minimitzar al màxim l'impacte del debut de la malaltia en la persona.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES