Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa d'atenció a la població immigrant i persones refugiades

 
 
Circuit de Coordinació/Derivació/Intervenció entre l’entitat responsable de l’acollida de les persones immigrants i refugiades del Tarragonès que és Creu Roja, i els Equips de Salut Mental tant d’Adults com d’Infantojuvenil del territori.

Els circuits d’atenció tan en l’àmbit del programa d’integració de Salut Mental a l'Atenció Primària, com en derivació a l’especialitzada, s’adapta als protocols i models d’intervenció i coordinació ja establerts amb tots els dispositius a les característiques d’aquesta població.
 
  • Patologia lleu-moderada: atenció pels equips de salut mental de les àrees bàsiques de salut (ABS).
  • Patologia complexa o pacient crònic: derivació al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) o Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).
  • Urgències psiquiàtriques: circuit d’atenció a la urgència psiquiàtrica.
Les intervencions tenen una prioritat d’atenció preferent.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES