Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de suport als centres de la DGAIA

 
Objectiu:
 
 • Donar resposta a les necessitats en atenció especialitzada en salut mental a la població infantil i juvenil tutelada per l’Administració i resident en centres de protecció.
 
Perfil:
 
 • Població especialment vulnerable.
  • Maltractaments i negligències.
  • Primera infància amb manca d’estimulació.
  • Carències afectives.
  • Pèrdua de vincles afectius.
  • Alt percentatge d’antecedents familiars.
  • Lloc de vida sense individualització.
La prevalença de trastorns mentals en els menors tutelats  és molt superior a la de la població general.
 
 
Eines:
 
 • Suport, formació i assessorament en Salut Mental als professionals dels centres de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència).
 • Assistència psiquiàtrica i psicològica prioritzada als menors tutelats que presenten processos de Salut Mental.
 • Derivació preferent.
 • Alta intensitat de tractament.
 • Projecte consensuat (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) – CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) / CREI (Centre Residencial d'Educació Infantil):
  • PTI i seguiment semestral amb el tutor.
 • Treball en xarxa amb la totalitat d’institucions que atenen els menors tutelats (ensenyament, EAIA, serveis socials, justícia juvenil, ...).
 • Coordinació amb el Centre Acompanya’m (Centre terapèutic de la DGAIA).
   


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES