Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de col·laboració CDIAP-CSMIJ

 
 
Unitat Funcional amb el centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) Santa Tecla (2009).
 
Programa pilot no desenvolupat en la resta de CSMIJ’s:
 
 • Integració funcional parcial de psicòleg clínic i psiquiatre de CSMIJ en CDIAP.
 • Espais compartits d’interconsulta i anàlisi de casos.
 • Programes d’intervenció conjunts.
 • Sessions de formació.
 • Garantir la continuïtat assistencial CDIAP -- CSMIJ.
 
Perfil usuaris:
 
 • Trastorn Mental Greu (TMG).
 
Intervencions CSMIJ en CDIAP:
 
 • Valoració i seguiment de tractaments amb psicofàrmacs.
 • Tractament psicològic individual.
 • Acompanyament a les famílies en el procés d’acceptació del TMG.
 • Transició CDIAP - CSMIJ.
 
Organització CSMIJ:
 
 • Psicòleg clínic i psiquiatre referents de tots els pacients menors de 6 anys.
 • Especialització en TMG d’aquesta franja d’edat (espais en agenda, espais de reunió i coordinació, ...).
 • Formació especifica.
   


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES