Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programa de valoració de l'autisme (UFTEA)

 
A iniciativa del Parlament, el 2009 s’inicia el treball per a la implementació del programa interdepartamental “Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)”.
 
 • 2009 = 2.000 pacients amb TEA atesos a la xarxa pública.
 • 2017 = 8.500 pacients amb TEA atesos a la xarxa pública.
 
Element clau:
 
Constitució de les Unitats Funcionals (UFTEA) integrades en l’àmbit territorial i formades pels diferents serveis sanitaris, d’ensenyament i de benestar i família.
 • Sanitat: CSMIJ – URPI – HDIJ – AP – Neuropediatria.
 • Benestar i Família: CDIAP.
 • Ensenyament: EAP – CRETDIC.
 
Desplegament:
 
 • 2013 = proves pilot a 7 CSMIJ.
 • 2017 = 47% del territori.
 • 2019 = finalització del desplegament.

Objectius generals:
 
 • Desenvolupament d’estratègies comunes.
 • Detecció precoç.
 • Registre de pacients.
 • Afavorir el treball interdisciplinar.
 • Consens diagnòstic i de tractament:
  • Protocolització del procés diagnòstic:
   • ADI-R
   • ADOS 2
 • Model de Pla d’atenció individualitzat consensuat per a tota Catalunya.
 
Segona fase:
 • Creació de 3 Unitats supraterritorials altament especialitzades per a l’atenció dels casos d’alta complexitat:
  • HDIJ TEA
  • Hospitalització TEA
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES