Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Jornada TEA a la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre

 
Al maig del 2008, la Comissió Permanent del Pla director de salut mental i addiccions va acordar realitzar una revisió i actualització sobre l’atenció a l'autisme, i es va considerar adient la creació d’un grup de treball amb aquest encàrrec. Paral·lelament, el Parlament de Catalunya, va emetre la Resolució 280/VIII mitjançant la qual s’insta el Govern de la Generalitat a elaborar un protocol per millorar la detecció precoç de l'autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les escoles.
 
D’acord amb aquesta Resolució, i atès que l’abordatge de l’autisme i altres trastorns relacionats requereix necessàriament una atenció integral que comporta la intervenció de diferents equips, sanitaris, educatius i socials, es va optar per constituir un grup de treball multidisciplinari de caràcter intersectorial. Per tant, des del Departament de Salut es va demanar la col·laboració dels departaments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família per tal que designessin les persones representants dels seus departaments per formar part del grup de treball, tot insistint especialment en professionals assistencials dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i de la xarxa de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP). L’objectiu d’aquest grup d’experts ha estat consensuar un Pla integral d’atenció als trastorns d’espectre autista. Aquest Pla és va publicar a l'any 2012.
 
Des de fa uns anys a Terres de l'Ebre es va evidenciar l’augment de la prevalença dels Trastorns de l'espectre autista (TEA) i es va veure la necessitat de l’especialització dels professionals que intervenen amb aquests nens i nenes, així com la coordinació i el treball en xarxa dels diferents especialistes. Aquest fet va ser el que va impulsar un seguit de reunions entre els professionals implicats al territori relacionats amb el tractament de nens/nenes amb TEA, dels diferents Departaments (Salut, Benestar Social i Ensenyament) que van treballar per tal de constituir una Unitat Funcional pels Trastorns de l’Espectre Autista a les Terres de l'Ebre que s'inicia l'any 2017.
 
La Unitat Funcional TEA ens permet reunir mensualment als diferents professionals implicats amb el tractament dels nens/nenes TEA per elaborar un projecte d'intervenció conjunt dels casos mes complexes.
 
Al llarg dels anys hem anat millorant sobretot aspectes de comunicació i confiança entre els diferents departaments i això ens ha permès adaptar-nos millor a les necessitats dels menors i les seves famílies.
 
El 16 de juny la UFTEA ofereix una Jornada TEA als professionals de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre per tal de donar resposta a les necessitats formatives detectades, així la diada va comptar amb la presència de :
 
Dr Coello, director mèdic de la fundació Pere mata terres de l’Ebre i la Dra. Castellà Cap de servei de la xarxa d’infantil donant la benvinguda  i fent inauguració i posteriorment :
 
Treball Social amb usuaris amb diagnòstic TEA: Begonya Delgado (Treballadora Social del CDIAP Baix Ebre) i Merche Marquez (Treballadora Social del CSMIJ) formen part de la Unitat Funcional TEA Terres de l´Ebre. Treballen conjuntament per garantir la continuïtat assistencial al sistema públic dels menors que passen del CDIAP al CSMIJ.
 
Dels signes d'alerta a la Intervenció. Paper dels Centres Educatius a l´alumnat amb diagnòstic TEA. Paqui Serra  Benedicto, directora de l'EAP Baix Ebre forma part del nucli permanent de la UFTEA. Assegura que la informació arribi als EAPS de les altres tres Comarques de les Terres de l´Ebre.  Garanteix que es compleixin els acords presos i fomenta als centres educatius la intervenció des de la xarxa pública.
 
Aspectes neurològics. Dr. Jaume Rosal Roig és neuropediatra de l'Hospital Verge de la Cinta. Forma part del nucli permanent de la UFTEA. Aporta experiència i informació neurològica i somàtica dels usuaris presentats a la UFTEA.
 
Diagnòstic TEA. Montse Barceló Moreso és psicòloga de l'hospital de Dia Infantojuvenil. L'HDIJ ens permet fer valoracions i revisions diagnòstiques donat que podem veure el funcionament i les dificultats del menor de forma més intensiva.
 
Intervenció individual psicològica. Dolors Barberà Roig és psicòloga del CSMIJ i forma part del Programa d'intervenció específic TEA.
 
Intevenció sensorial. Celia Robles Hernández és terapeuta ocupacional del CSMIJ i forma part del Programa d´intervenció específic TEA. Ana Ródenas  Rollón és la psicòloga del SESMDI.
Habilitats socials en TEA. Intervenció grupal amb adolescents. Rosa Padilla Buenafuente és terapeuta ocupacional de l'HDIJ.
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES