Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Estades formatives per a estrangers

 
Les estades formatives d'especialistes en formació estrangers són regulades pel Ministeri de Sanitat espanyol.
 
Informació de les estades formatives del Ministerio de Sanidad español.

La necessitat de fer compatibles tots els programes formatius que es desenvolupen al nostre centre, amb un entorn respectuós amb els pacients, ens ha obligat a desenvolupar un protocol específic.

Procediment que cal seguir:

1. Contacta amb la nostra UDM per valorar la disponibilitat. Aconsellem revisar la “Guia del resident” disponible a la nostra web per conèixer els nostres serveis.
2. Un cop us confirmem per escrit la disponibilitat, la Comissió de docència d'origen haurà d'enviar una carta de sol·licitud on constin les dates i el servei sol·licitat.
3. Si la valoració de la nostra Comissió de docència és favorable, s'enviarà la carta d'acceptació al sol·licitant i es faran les gestions oportunes amb l'organisme competent en matèria de formació especialitzada de la nostra comunitat autònoma per a l'obtenció del corresponent informe.
4. Si l'informe és favorable, l'interessat el rebrà perquè pugui fer els tràmits necessaris a la web del Ministeri de Sanitat.
 
  • SECRETARIA DIRECCIÓ DE DOCÈNCIA
 
Per a contactar amb la Unitat Docent Multidisciplinar:
 
 
 
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES