Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Recerca per a residents


Durant els primers anys de formació, els residents fan un curs teoricopràctic "Curs d'eines bàsiques de recerca", impartit per docents i/o personal investigador de l'hospital. La realització d'aquest curs és obligatòria per als residents i possibilitarà la seva incorporació en un projecte o línia de recerca.
 
Durant el primer any de la residència es fa una reunió entre la directora de l'Àrea de Recerca, els investigadors i els residents, per informar-los de les línies de recerca actives i la seva possible incorporació.
 
El resident podrà disposar de temps per col·laborar en el projecte d'investigació que se li assigni, dins la seva jornada laboral. Per a la sol·licitud d'aquest temps hi ha un protocol consensuat entre la UDM i l'Àrea de Recerca. Aquesta sol·licitud sempre haurà de ser supervisada i validada pel director/a de la línia d'investigació, el tutor/a i la cap d’estudis.
 
El resident haurà de presentar, de forma periòdica, l'estat de la seva investigació dins el Programa de Formació Multiprofessional. També es fomentarà la presentació de resultats en congressos científics tant nacionals com internacionals, així com la seva publicació en revistes amb factor d'impacte.

Es promourà la incorporació dels residents al programa de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili i es facilita la realització de la tesi doctoral.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES