Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Formació de residents

 
 • ITINERARIS FORMATIUS: l’any 2008 s’aprova el programa formatiu de l’especialitat de Psiquiatria (SCO/2616/2008), el 2009 el de Psicologia Clínica (SAS/1620/2009) i el 2011 el d’Infermeria de Salut Mental (SPI/1356/2011).
 
 
 
 
 • FORMACIÓ TEÒRICA:
 
- Programa de formació multiprofessional i supervisió de casos. L’HU IPM organitza un programa de formació comú per als residents de les 3 especialitats, durant la jornada laboral.
 
Aquest programa inclou en cada jornada:
 • Sessió de residents
 • Sessió mixta
 • Sessió amb experts
 • Sessions de supervisió de casos
- Formació continuada:
 • Sessions científiques generals
 • Sessions clíniques als serveis
 • Jornades trimestrals de formació
- Formació en recerca. Inclou el curs teoricopràctic "Curs d'eines bàsiques de recerca” que possibilitarà la incorporació en un projecte de recerca.
- Formació en riscos laborals i protecció de dades. Es tracta d'un curs de caràcter obligatori per a tots els treballadors del nostre centre. Inclou formació en prevenció de riscos laborals, polítiques en matèria d'igualtat de gènere i lleis de protecció de dades.
 
- Activitats docents externes a l'HU IPM. Els residents poden participar en activitats formatives (cursos, seminaris, congressos, ...) que, juntament amb el tutor, es considerin d’interès.
 • ROTACIÓ LLIURE
 • Rotar per algun servei de l'IPM que no estigui inclòs en el programa obligatori.
 • Ampliar una rotació de el programa obligatori.
 • Rotar per un servei d'un altre hospital o centre, nacional o estranger.
 • COL·LABORACIÓ EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA. L’HUIPM té un conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili; el nostres residents participen com a docents en algunes assignatures de Medicina, Psicologia, Infermeria i Nutrició.
 
 • ESTADES FORMATIVES:
 
- Residents de altres centres poden realitzar part de la seva formació al nostre Centre.    
 
- Procediment:
 
 1. Contacteu amb la UDM per valorar la disponibilitat del servei sol·licitat
  977 33 33 38 docencia@peremata.com
   
 2. Sol·licitud oficial de la Comissió de Docència d’origen a la nostra Comissió


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES