Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Taller de co-creació dins del projecte VIOPRED

 
El passat 15 de desembre a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Vigili (Campus Catalunya) es va fer una trobada multidisciplinària entre professionals experts que atenen nens amb necessitats educatives especials en situació de risc o de patir diferents formes de violència.
 
La participació va ser de 9 professionals de l'àmbit d'educació, salut i serveis socials, de la província de Tarragona a la sala d'actes de la URV. Elisa Abellán com a professional del SESMDI, va ser convidada a participar com a representant de l'àmbit de la salut mental i la discapacitat intel·lectual.
 
Aquest projecte forma part d'una recerca anomenada "Necessitats i Drets de les filles i fills del feminici: Una aproximació transdisciplinar a les conseqüències de la violència de gènere en el context de la pandèmia per covid 19" i, s'emmarca, dins de la convocatòria del programa estatal de generació del coneixement i enfortiment científic i tecnològic del sistema d'I+D+I (Ministeri de ciència d'Espanya). Les investigadores principals són: l'Eva Zafra i la Laura Román de la URV.
 
L'objectiu és visibilitzar les situacions d'injustícia, desprotecció i desigualtat silenciada, en la qual es troben aquests menors i els seus familiars i promoure el debat teòric, jurídica, polític i institucional.
 
En última instància, es tracta de fomentar estratègies legals i d'intervenció transdisciplinar que des d'una perspectiva feminista i interseccional, incloguin la seva veu i previnguin la revictimització, així com la mateixa violència entesa com a continu.
 
La metodologia emprada és una eina proactiva de formació-sensibilització amb suport digital, liderat per la doctoranda Iolanda Calduch i que resulta a més a més d'innovadora, molt útil per promoure la participació i desenvolupament dels continguts.
 
Abans d'aquesta trobada, es van fer entrevistes amb les direccions dels centres d'educació especial de la Diputació de Tarragona on es van recollir extensament aspectes relacionats amb la problemàtica. Va ser un espai de sumar mirades i cercar opcions per tal de millorar tot el procés i generar bones pràctiques.
 
Davant la productivitat del grup i l'interès dels participants, es plantejarà una nova sessió pel mes de febrer.
 
Més informació aquí.
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES