Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Servei Prelaboral Amposta

 
Perfil dels usuaris

Persones en edat laboral amb problemática social derivada de malaltia mental, per raó de Trastorn Mental Greu, que presentin un nivell d’autonomia personal que els permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.

15 places ofertades a Amposta

Principals objectius del recurs

Objectiu general: Aconseguir mitjançant un programa de rehabilitació individual d’inserció laboral que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment el màxim de temps possible en una activitat laboral de suport al Centre Especial de Treball o en una activitat laboral ordinària.

Objectius específics
 
Analitzar la seva situació psicosocial.
Oferir orientació en l’àmbit professional i vocacional.
Afavorir la motivació i implicació en el seu itinerari d’inserció sociolaboral.
Elaborar, juntament amb la persona atesa, el seu itinerari formatiu.
Treballar en el manteniment dels hàbits personals, socials i laborals.
Facilitar els aprenentatges i l’autonomia en la recerca de feina.
Implicar la família o la xarxa de suport social en tot el procés de rehabilitació social i laboral.
Dur a terme les accions necessàries per facilitar la seva inserció en un lloc de treball.
Dissenyar, juntament amb la persona atesa, un pla de continuïtat del seu procés posterior a la baixa del servei.
 
Programes

Taller d’Inserció Laboral, Tècniques específiques en Recerca Activa de Feina, Formació Específica pel lloc de treball i Entrenament en Hàbits i Habilitats Laborals, Psicotècnics, Prevenció de Riscos Laborals, Noves Tecnologies (TIC), Habilitats Socials, Psicoeducació, Motivació, Dinàmiques de Grup, Maneig dels diners, Resolució de Conflictes, Tècniques Cognitives, Educació per a la salut, , Drets, Català, Anglès bàsic, Actualitat/Cultura general, Activitats Físiques i Esportives, Grup de Paraula. 

Servei concertat amb el Departament de Benestar Social i Família amb el número de registre S07879. 
Regulat per l’ORDRE BSF/176/2015, de 4 de juny, del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 
Revista
 
El Servei Prelaboral d'Amposta realitza una revista pròpia on es divulguen les principals accions que s'han realitzat durant un trimestre de l'any. Realitzada integrament pels propis usuaris/es del servei.
 
 
Dades de contacte

Plaça de la Pau, 3-5
Amposta
Tel. 977 70 72 16
Fax. 977 30 08 19
 
Com arribar
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES