Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Servei Prelaboral Reus

 
Perfil dels usuaris

Persones en edat laboral amb problemática social derivada de malaltia mental, per raó de Trastorn Mental Greu, que presentin un nivell d’autonomia personal que els permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.

Reus: 35 places ofertades a Reus

Principals objectius del recurs

Objectiu general: Aconseguir mitjançant un programa de rehabilitació individual d’inserció laboral que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment el màxim de temps possible en una activitat laboral de suport al Centre Especial de Treball o en una activitat laboral ordinària.

Objectius específics
 
Analitzar la situació psicosocial.
Oferir orientació en l'àmbit professional i vocacional.
Afavorir la motivació i implicació en el seu itinerari d'inserció sociolaboral.
Elaborar, juntament amb la persona atesa, el seu itinerari formatiu.
Treballar en el manteniment dels hàbits personals, socials i laborals.
Facilitar els aprenentatges i l'autonomia en la recerca de feina.
Implicar la família o la xarxa de suport social en tot el procés de rehabilitació social i laboral.
Dur a terme les accions necessàries per facilitar la seva inserció en un lloc de treball.
Dissenyar, juntament amb la persona atesa, un pla de continuïtat del seu procés posterior a la baixa del servei.
 
Programes

Taller d’Inserció Laboral, Tècniques específiques en Recerca Activa de Feina, Formació Específica pel lloc de treball i Entrenament en Hàbits i Habilitats Laborals, Psicotècnics, Prevenció de Riscos Laborals, Noves Tecnologies (TIC), Habilitats Socials, Psicoeducació, Motivació, Dinàmiques de Grup, Maneig dels diners, Resolució de Conflictes, Tècniques Cognitives, Educació per a la salut, Drets, Català, Anglès bàsic, Actualitat/Cultura general, Activitats Físiques i Esportives, Grup de Paraula. 

Servei concertat amb el Departament de Benestar Social i Família amb el número de registre S06599.
Regualt per l’ORDRE BSF/176/2015, de 4 de juny, del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 
Dades de contacte
 
C/ de la Tolerància, 29
43204 Reus
Tel. 977 30 04 42
Fax. 977 30 08 19
 
Com arribar
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES