Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental Infantil i juvenil (CSMIJ) Tortosa

Adreça   C/ Arnes, 27
CP Població   43500 Tortosa
Tel.   977 50 23 82
Servei   Salut mental
Recursos   Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Comarca   Baix Ebre

Què és

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Està integrat dins del circuit assistencial, articulant-se amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.

Atén preferentment la població de les àrees bàsiques de salut (ABS) següents:

 • ABS l'Aldea (CAP l'Aldea, CAP l'Ampolla i CAP Camarles)
 • ABS l'Ametlla de Mar (CAP Ametlla de Mar i CAP El Perelló)
 • ABS Deltebre (CAP Deltebre)
 • ABS Terra Alta (CAP Batea i CAP Gandesa)
 • ABS Tortosa - 1 (CAP el Temple de Tortosa)
 • ABS Tortosa - 2 (CAP Baix Ebre de Tortosa)
També dóna suport a l’atenció primària de salut mitjançant programes de prevenció de la malaltia i amb el desenvolupament de tasques de recerca i docència en l’àmbit de la salut mental.

Objectius
 • Donar resposta als problemes de salut mental de la població Menor de 18 anys, a nivell de prevenció, diagnòstic i tractament.
 • Resolució terapèutica multidisciplinar
 • Atenció a les famílies
 • Suport a l’Atenció Primària i resta d’equipaments sanitaris i no sanitaris que intervenen en els processos de Salut Mental.
 • Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.
 • Garantir la continuïtat assistencial a través de la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i no sanitaris.
Les prestacions que ofereix el CSMIJ són:
 • Activitats adreçades a la comunitat per afavorir la sensibilització, prevenció i abordatge dels problemes de salut mental de la població
 • Diagnòstic psiquiàtric
 • Diagnòstic psicològic
 • Diagnòstic social
 • Elaboració del Projecte Terapèutic individualitzat (PTI)
 • Tractament psicofarmacològic
 • Tractament psicoterapèutic individual
 • Tractament psicoterapèutic grupal
 • Atenció a les famílies
 • Atenció de treballador social
 • Atenció i suport als equips dels Centres Especials d’Edscolarització
 • Atenció i suport als equips del Centres Residencials de la Direcció General de la Infància i l’Adolescència
Accessibilitat
Qualsevol persona menor de 18 anys pot accedir al CSMA, encara que, sempre que sigui possible, s’intentarà que la demanda vingui canalitzada pel seu pediatre i respecti la sectorització segons la població de procedència.
 
Ubicació
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES