Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salud Mental d'Adults (CSMA) Amposta

Adreça   C/Amèrica, 15
CP Població   43870 Amposta
Tel.   977 70 59 70
Fax   977 70 57 19
Servei   Salut mental
Recursos   Centre de Salut Mental Adults (CSMA)
Comarca   Montsià

Què és

Els CSMA són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigits a les persones, majors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Estem integrats dins del circuit assistencial, articulats amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.

Atén preferentment la població de les àrees bàsiques de salut (ABS) següents:

 • ABS Amposta (CAP Amposta)
 • ABS Sant Carles de la Ràpita (CAP Sant Carles de la Ràpita)
 • ABS Ulldecona (CAP Ulldecona)
També dóna suport a l’atenció primària de salut mitjançant programes de prevenció de la malaltia i amb el desenvolupament de tasques de recerca i docència en l’àmbit de la salut mental.

Objectius
 • Promoure estratègies de prevenció dels trastorns mentals en la població major de 18 anys, amb la participació activa dels usuaris i les famílies.
 • Abordatge multidisciplinari dels problemes de salut mental en la població major de 18 anys, a nivell de diagnòstic i tractament.
 • Promoció d’un sistema d’atenció i uns serveis respectuosos als usuaris i les seves famílies en relació a les seves necessitats, i curosos amb els seus drets i obligacions.
 • Millorar la capacitat d’atenció dels Equips d’Atenció Primària en les problemàtiques de Salut Mental, mitjançant el suport tècnic per part de l’atenció especialitzada. Tanmateix afavorir l’extensió d’aquest suport a la resta d’equipaments que intervenen en els processos de Salut Mental.
 • Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.
 • Garantir la continuïtat assistencial a través de la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i socials: Treball en Xarxa.
El CSMA ofereix les següents prestacions:
 • Activitats de detecció i abordatge dels problemes de salut mental en la població, adreçades a la comunitat
 • Activitats de prevenció, sensibilització i promoció de salut adreçades a la comunitat
 • Avaluació diagnòstica psiquiàtrica
 • Psicodiagnòstic
 • Avaluació i diagnòstic social
 • Elaboració d’un Projecte Terapèutic Individualitzat (PTI)
 • Tractament psicofarmacològic
 • Tractament psicoterapèutic individual
 • Tractament psicoterapèutic grupal
 • Psicoeducació
 • Atenció a les famílies
 • Atenció d’infermeria
 • Atenció de treball social
 • Psiquiatria d’enllaç
Accessibilitat
Qualsevol persona major de 18 anys pot accedir al CSMA, encara que, sempre que sigui possible, s’intentarà que la demanda vingui canalitzada pel seu metge d’Atenció Primària i respecti la sectorització segons la població de procedència.
 
Ubicació

Ver CSMA Amposta en un mapa más grande
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES